ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750273
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  750273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kamkhuankeawwitthayacom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านคำเดือย
ตำบล :
  คำเขื่อนแก้ว
อำเภอ :
  ชานุมาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37210
โทรศัพท์ :
  045-551224
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มกราคม 2536
อีเมล์ :
  kkw55school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเขื่อนแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  135 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:35:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม


นายประยูร รัตนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน