ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปทุมราชวงศา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750274
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  750274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปทุมราชวงศา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PATUMRACHWONGSA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน261
ตำบล :
  นาหว้า
อำเภอ :
  ปทุมราชวงศา
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37110
โทรศัพท์ :
  0-4546-5230
โทรสาร :
  0-4546-5229
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  krujet@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหว้าใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  104 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 21:31:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปทุมราชวงศา


นายนิยม รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน