ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลือวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750275
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  750275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลือวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Luewitthayakhom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านลือ
ตำบล :
  ลือ
อำเภอ :
  ปทุมราชวงศา
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37110
โทรศัพท์ :
  0891905447
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มกราคม 2536
อีเมล์ :
  Lue.witya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อบต.ลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:08:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลือวิทยาคม


นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน