ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพนาศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750276
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  750276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พนาศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ.พนานต์
ตำบล :
  พระเหลา
อำเภอ :
  พนา
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  045463510
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2506
อีเมล์ :
  phanasuksaschool@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระเหลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 12:11:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพนาศึกษา


นายสุกิจ จันทบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน