ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750277
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  750277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRIKOONWITTHAYABUNLUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านศรีคุณ
ตำบล :
  จานลาน
อำเภอ :
  พนา
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37180
โทรศัพท์ :
  0639249118
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  srikoon.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 4 พนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จานลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:13:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์


นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน