ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750280
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  750280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หัวตะพานวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huatapanwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านแสนสุข
ตำบล :
  หนองแก้ว
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  0933240748
โทรสาร :
  045469506
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหฯ 3 อำนาจเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวตะพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12:44:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม


นายสมัย บุตรภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน