ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750281
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012020
รหัส Obec 6 หลัก :
  750281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีเจริญศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sricharoensuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหัวตะพาน
ตำบล :
  หัวตะพาน
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  045-469910
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวตะพาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รัตนวารีศรีเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09:20:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีเจริญศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน