ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจิกดู่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750282
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012021
รหัส Obec 6 หลัก :
  750282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จิกดู่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jikdoowittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดู่ใน
ตำบล :
  จิกดู่
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  045-525858
โทรสาร :
  045-525858
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2542
อีเมล์ :
  jirapron1181@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวตะพาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จิกดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา 11:09:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจิกดู่วิทยา


นายธำรงค์ วิเศษรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกดู่วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน