ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750283
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012022
รหัส Obec 6 หลัก :
  750283
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลืออำนาจวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lueamnatwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านอำนาจ
ตำบล :
  อำนาจ
อำเภอ :
  ลืออำนาจ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-272337
โทรสาร :
  045272336
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มีนาคม 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ลืออำนาจ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 12:08:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม


นายอชิระ วิริยสุขหทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน