ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมแมด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750284
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012023
รหัส Obec 6 หลัก :
  750284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมแมด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MATTHAYOMMAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านแมด
ตำบล :
  แมด
อำเภอ :
  ลืออำนาจ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/05/2540
อีเมล์ :
  matthayommad@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แมด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 07:44:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมแมด


นายประดิษฐ์ พันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแมด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน