ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660068
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030082
รหัส Obec 6 หลัก :
  660068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huayruer
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยเรือ
ตำบล :
  เซกา
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042430116
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 /05/2522
อีเมล์ :
  sakaw.chim@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เซกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 11:10:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเรือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน