ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660069
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030083
รหัส Obec 6 หลัก :
  660069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรัพย์วังทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHAPWANGTONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านทรัพย์วังทอง
ตำบล :
  เซกา
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เซกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:01:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน