ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดสิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660076
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030120
รหัส Obec 6 หลัก :
  660076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดสิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankudsim school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านกุดสิม
ตำบล :
  หนองทุ่ม
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  0872208886
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2490
อีเมล์ :
  phunsak2549@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ซาง-หนองทุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 10:22:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดสิม


นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดสิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน