ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660088
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030095
รหัส Obec 6 หลัก :
  660088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาลเดี่ยว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tandiao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านตาลเดี่ยว
ตำบล :
  ท่าสะอาด
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๓
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่ากกแดงท่าสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:17:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน