ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660094
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030110
รหัส Obec 6 หลัก :
  660094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแก่งทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkangsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านหนองแก่งทราย
ตำบล :
  ป่งไฮ
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042437060
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่งไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:10:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย


นายคาวี สุขะหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน