ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีชมภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660122
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  660122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีชมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansrichompoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  ศรีชมภู
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  bansrichompoo@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีชมภู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 16:13:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีชมภู


นายวันดี เทพอินแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีชมภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน