ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660140
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  660140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าไร่โนนม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banparoinonmong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนม่วง
ตำบล :
  หนองพันทา
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองพันทาบัวตูม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพันทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:33:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน