ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามหนอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660143
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  660143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามหนอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSAMNONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านท่าคำมิด
ตำบล :
  บัวตูม
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3/12/2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองพันทาบัวตูม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บัวตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:55:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามหนอง


นายสมบูรณ์ ศิริบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหนอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน