ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาแซง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660184
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030035
รหัส Obec 6 หลัก :
  660184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนาแซง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nong nasang Doncharoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านดอนเจริญ
ตำบล :
  วิศิษฐ์
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2495
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงกาฬ-วิศิษฐ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิศิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 16:48:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนาแซง


นายนพ ขันติยะชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาแซง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน