ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660189
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030040
รหัส Obec 6 หลัก :
  660189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONSAWANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านพรนิยม
ตำบล :
  หนองเข็ง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042024541
โทรสาร :
  042024541
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  nonsawang2500@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:28:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง


นายฟ้าอำนวย ภูพันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน