ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660203
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030043
รหัส Obec 6 หลัก :
  660203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannacharoen school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาเจริญ
ตำบล :
  หนองเลิง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042-025281
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2517
อีเมล์ :
  wichai1967@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มหอคำ-หนองเลิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:11:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเจริญ


นายวิชัย ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน