ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกนิยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660339
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030060
รหัส Obec 6 หลัก :
  660339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกนิยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhokniyom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกนิยม
ตำบล :
  วังชมภู
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  042430222
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2512
อีเมล์ :
  phakae31082@obecmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พรเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:45:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกนิยม


นายปรีชา รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนิยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน