ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660354
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030070
รหัส Obec 6 หลัก :
  660354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าศรีชมชื่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trasrichomchaum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านศรีประมวล
ตำบล :
  หนองหัวช้าง
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  0910659651
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/12/2486
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มดอนหญ้านาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:06:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น


นายสำรวย เทพขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน