ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660355
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030055
รหัส Obec 6 หลัก :
  660355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันติสุขเจริญราษฎร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  santisukcharoenrat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสันติสุข
ตำบล :
  ดอนหญ้านาง
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  0885722475
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/05/2525
อีเมล์ :
  mphch140437@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนหญ้านาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 20:19:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์


นางวิกานดา เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน