ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660357
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020106
รหัส Obec 6 หลัก :
  660357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่โนนสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrainonsamlan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนสำราญ
ตำบล :
  นาดง
อำเภอ :
  ปากคาด
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38190
โทรศัพท์ :
  098-0359568
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  banrai2556@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองยองสมสนุกนาดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:18:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ


นายฉลอม วาสชัยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน