ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจันทน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660394
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030154
รหัส Obec 6 หลัก :
  660394
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจันทน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongjan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านใหม่พัฒนา
ตำบล :
  ศรีวิไล
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38210
โทรศัพท์ :
  042497003
โทรสาร :
  042497003
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ไม่มี
อีเมล์ :
  bannongjan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีวิไล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์


นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน