ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660395
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030155
รหัส Obec 6 หลัก :
  660395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีวิไล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubansriwilai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านศรีวิไล
ตำบล :
  ศรีวิไล
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38210
โทรศัพท์ :
  042497096
โทรสาร :
  042497096
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/11/2545
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีวิไล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 15:17:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล


นายบุญทวี สาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน