ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660398
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030142
รหัส Obec 6 หลัก :
  660398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยลึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuailuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านห้วยลึก
ตำบล :
  ชุมภูพร
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38120
โทรศัพท์ :
  042497406
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  School.obec.go.th/hui_l
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมภูพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:05:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยลึก


นายไพศาล หงษ์ชูตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน