ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660403
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030149
รหัส Obec 6 หลัก :
  660403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannasaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาแสง
ตำบล :
  นาแสง
อำเภอ :
  ศรีวิไล
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/06/2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาสะแบงนาแสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแสง


นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน