ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงกาฬ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660507
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032001
รหัส Obec 6 หลัก :
  660507
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงกาฬ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUNGKAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน211
ตำบล :
  บึงกาฬ
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042491188
โทรสาร :
  042491907
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กค 2509
อีเมล์ :
  bungkan_school@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบึงกาฬ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงกาฬ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  136 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 21:33:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงกาฬ


นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน