ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660508
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  660508
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาสวรรค์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasawanpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองแสง
ตำบล :
  นาสวรรค์
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042023433
โทรสาร :
  042023433
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 เมษายน 2532
อีเมล์ :
  nspe2551@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  160 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:05:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม


นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน