ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรเจริญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660511
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032005
รหัส Obec 6 หลัก :
  660511
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรเจริญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PhornCharoenWittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเอราวัณ
ตำบล :
  พรเจริญ
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  042487097
โทรสาร :
  042487097
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/06/2519
อีเมล์ :
  pcwschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพรเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:33:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพรเจริญวิทยา


นายประภาส ศรีสุพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน