ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660513
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  660513
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีสำราญวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srisamranwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเลขที่ 217 บ้านนาคำ
ตำบล :
  ศรีสำราญ
อำเภอ :
  พรเจริญ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38180
โทรศัพท์ :
  095-1937164
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ก.พ. 2537
อีเมล์ :
  Srisamran.ict@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14:25:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม


นายสุวัฒน์ อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน