ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660521
รหัส Smis 8 หลัก :
  43022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  660521
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โซ่พิสัยพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SOPISAIPITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองเอี่ยน
ตำบล :
  โซ่
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  042-485044
โทรสาร :
  042485055
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2518
อีเมล์ :
  sopithschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โซ่พิสัย-ปากคาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:27:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


นายชวนะ ทวีอุทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน