ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนคำพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660523
รหัส Smis 8 หลัก :
  43022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  660523
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนคำพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonkhampittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคำเตาะเลาะ
ตำบล :
  คำแก้ว
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  042901736
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  113 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13:26:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนคำพิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม