ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660531
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  660531
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหิ้งพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonghingpittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านโชคอำนวย
ตำบล :
  ท่ากกแดง
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042490599
โทรสาร :
  042490599
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มกราคม 2525
อีเมล์ :
  nonghingpittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ากกแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:15:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา


นายเถลิง ศรีนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน