ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660532
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032010
รหัส Obec 6 หลัก :
  660532
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โสกก่ามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sokkarmwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโสกก่าม
ตำบล :
  โสกก่าม
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042490702
โทรสาร :
  042490702
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/5/2529
อีเมล์ :
  sokkarmvittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 15:27:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา


นางอุบลวรรณ ขอดคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกก่ามวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน