ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660535
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032013
รหัส Obec 6 หลัก :
  660535
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจ็ดสีวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  JEDSEEWITTHAYAKHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดอนเสียด
ตำบล :
  บ้านต้อง
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43150
โทรศัพท์ :
  042479686
โทรสาร :
  042479686
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/04/2539
อีเมล์ :
  info@jsw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เซกา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านต้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 22:57:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


นายประทิน ไชโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน