ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660539
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032014
รหัส Obec 6 หลัก :
  660539
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงโขงหลงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Beungkhonglongwittayakom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้าน393 บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  บึงโขงหลง
อำเภอ :
  บึงโขงหลง
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38220
โทรศัพท์ :
  042416190
โทรสาร :
  042416191
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/05/2530
อีเมล์ :
  Buengwit.14@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเซกา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  186 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 11:20:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม


นายไสว พลพุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน