ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660540
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  660540
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าดอกคำวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THADOKKHAMWITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองแสง
ตำบล :
  ท่าดอกคำ
อำเภอ :
  บึงโขงหลง
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38220
โทรศัพท์ :
  042490863
โทรสาร :
  042490863
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/02/2537
อีเมล์ :
  thadokkhum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าดอกคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  220 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14:44:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม


นางศศิธร วงศ์ชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน