ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบุ่งคล้านคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660543
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032018
รหัส Obec 6 หลัก :
  660543
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บุ่งคล้านคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bungkhlanakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบุ่งคล้า
ตำบล :
  บุ่งคล้า
อำเภอ :
  บุ่งคล้า
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042499078
โทรสาร :
  042499113
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มีนาคม 2527
อีเมล์ :
  bnksc1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุ่งคล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  190 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:15:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบุ่งคล้านคร


นายเดชา แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน