ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760011
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  760011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาวังเวิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nawangvern School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโคกน้ำเกลี้ยง
ตำบล :
  โพธิ์ชัย
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  042378457
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2475
อีเมล์ :
  kanpon0312@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   เมือง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11:28:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาวังเวิน


นางกนกนิภา พลท้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวังเวิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน