ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760034
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  760034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแสงนาล้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsangnalom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองแสง
ตำบล :
  หัวนา
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  042950060
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10มิถุนายน 2542
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม


นายพุทธา กลางหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน