ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760043
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  760043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  POSRI SA ARD WITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านโพธิ์ศรีพัฒนา
ตำบล :
  กุดจิก
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  950103
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  chonlamas2717apr@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดจิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:19:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา


นายโกสุวิทย์ แสงรุจี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน