ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760044
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  760044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonudom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโนนอุดม
ตำบล :
  กุดจิก
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  0854394557
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  bannonudom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. กุดจิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:40:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน