ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760050
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  760050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokklangmaiphothong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบล :
  ป่าไม้งาม
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  kokklangmai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฯ 10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าไม้งาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 17:33:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง


นายโพธิวุฒิ ศรีวรรณวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน