ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760072
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  760072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปลาขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongplakhaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองปลาขาว
ตำบล :
  หนองสวรรค์
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  porncsai gis @ g-mic.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 12:25:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว


นายพรชัย จิตเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน