ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่มเกล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760073
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  760073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่มเกล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Romklao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านห้วยเดื่อ
ตำบล :
  โนนทัน
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  314328, 000041
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  panat_cs@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13:08:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่มเกล้า


นายอนุพนธ์ โสมมีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน