ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760079
รหัส Smis 8 หลัก :
  39020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  760079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khoakhloikudkhasu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเก่ากลอย
ตำบล :
  เก่ากลอย
อำเภอ :
  นากลาง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39350
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มิ.ย. 2481
อีเมล์ :
  khoakhloischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นากลาง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เก่ากลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:37:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้


นายศรีทน นนทะแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน