ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760092
รหัส Smis 8 หลัก :
  39020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  760092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtumnonsungwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาหนองทุ่ม
ตำบล :
  กุดดินจี่
อำเภอ :
  นากลาง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39350
โทรศัพท์ :
  0810519949
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2506
อีเมล์ :
  nongtoom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นากลาง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.นาหนองทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:56:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา


นางจำรัส บุตรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน